Integritetspolicy


Integritetspolicy

Webnode är medveten om att dess kunder, besökare, användare och andra som använder www.webnode.com eller andra hemsidor ägda och/eller drivna av oss ("Webnode AG") värdesätter deras integritet. Denna integritetspolicy specificerar viktig information angående användning och avslöjande av Användarinformation insamlad på Webnodes hemsidor. Vi tillhandahåller denna integritetspolicy för att hjälpa dig göra underrättade beslut om du vill använda eller fortsätta att använda Webnodes hemsidor.

Denna Integritetspolicy är inkorporerad i Villkoren och Föreskrifterna och är föremål för Webnodes Användarvillkor (TOS). Din användning av Webnodes hemsidor och all personlig information som Du anger på vår hemsida är föremål för termerna för denna Integritetspolicy och Våra Användarvillkor.

Vänligen notera att bilder, videor eller annat innehåll som lagts till av Användare på Webnodes hemsidor blir publicerat innehåll, och därav inte betraktat som "personlig information", vilket innebär att de inte är föremål för denna Integritetspolicy.

Vilken information samlar Webnode in?

Vid registrering, köp av en produkt eller tjänst, och varje gång Du besöker en av Webnodes hemsidor eller Du går in på Ditt konto samlar vi in specifika typer av information; dessa är beskrivna mer i detalj i följande paragrafer.

Tillhandahållen information för Användare: Personlig information (så som namn eller e-postadress) som du anger på Webnode när du registrerar för Webnodes tjänster eller deltar i olika aktiviteter på Webnodes hemsidor så som uppladdning av bilder och bildtexter, uppladdning av videor, inlägg i Våra forum.

Cookies: När Du besöker Webnodes hemsidor, kan vi skicka en eller flera cookies - en liten fil som innehåller en sträng av alfanumeriska tecken - till Din dator som unikt identifierar din webbläsare. Vi använder både sessionscookies och beständiga cookies. En beständig cookie stannar på din hårddisk efter att du har stängt Din webbläsare. Beständiga cookies kan användas av din webbläsare för efterföljande besök på hemsidan. Beständiga cookies kan tas bort genom att följa Din webbläsares hjälpinstruktioner för filer. En sessionscookie är temporär och försvinner efter att du har stängt din webbläsare. Du kan återställa Din webbläsare för att inte acceptera alla cookies eller för att indikera när en cookie skickas. Däremot kan några av Webnodes funktioner inte fungera ordentligt om egenskapen "acceptera cookies" är avaktiverad.

Loggfiler: Information för loggfiler rapporteras automatiskt av Din webbläsare varje gång Du visar en hemsida. När Du registrerar dig för eller visar Webnodes hemsidor, kommer Våra servrar automatiskt att registrera information som din webbläsare skickar när du besöker en hemsida. Dessa serverloggar kan inkludera information så som Din webbegäran, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, hänvisning/avslutning och Universal Resource Locators (URL), typ av plattform, antal klick, domännamn, målsida, hemsidor visade och i vilken ordning de visats, tillbringad tid på specifika sidor, tid och datum för Din begäran, och en eller fler som unikt kan identifiera Din webbläsare.

Hur Vi använder denna information

Om du delar personlig information till Oss genom Webnodes hemsidor, så använder Vi Din personliga information för att driva, underhålla och tillhandahålla Dig Webnodes hemsidors funktioner.

All personlig information eller innehåll som du frivilligt avslöjat på Internet (i diskussionsforum, i meddelanden och bloggar, på din offentliga sida etc.) blir tillgängligt offentligt och kan samlas in och användas av andra. Alla bilder, bildtexter, videor eller annat innehåll som du överlämnar till Webnodes hemsidor kan omfördelas på Internet och genom andra mediakanaler, och kan ses av allmänheten.

Vi kan använda Din e-postadress i icke marknadsförings- eller administrativa syfte (så som att notifiera Dig om stora förändringar på Webnodes hemsida eller för kundtjänstsyften). Vi använder både personlig information och speciell icke-personlig information (så som data för anonym användning, cookies, Ip-adresser, typ av webbläsare, information om klickflöde etc.) för att förbättra Webnodes hemsidors kvalitet och design och för att skapa nya funktioner, kampanjer och tjänster genom att spara, spåra och analysera Användares preferenser och trender.

Vi använder cookies och loggfilsinformation för att: (a) komma ihåg information så att du inte behöver fylla i den igen under Dina besök på Webnodes hemsidor; (b) tillhandahålla kundanpassad, personligt innehåll och information; (c) övervaka Våra marknadsföringskampanjers effektivitet; (d) övervaka aggregerad information så som totalt antal besökare och trafik; (e) spåra dina inträden, inlagor, och status för marknadsföring, tävlingar; (f) diagnosera eller lösa tekniska problem rapporterade av Våra Användare eller ingenjörer som är associerade med IP-adresser kontrollerade av ett specifikt webbföretag eller ISP; och (g) tillgå Din information efter att Du har loggat in.

När Webnode delar information

Vi tillhandahåller personlig information och icke-personlig information till våra dotterbolag i syfte att bearbeta sådan information åt Oss. Vi kräver att dessa parter samtycker att bearbeta sådan information i enlighet med Vår Integritetspolicy, och Vi använder rimliga ansträngnigar för att begränsa deras användning av sådan information och att använda annan lämplig sekretess och lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vi kan frigöra personlig information och/eller icke-personlig information om det finns ett lagmässigt krav eller i god tro, i tron att sådan åtgärd är nödvändig för att lyda delstatslagar (så som EU:s Upphovsrättslag) eller svara på ett domstolsbeslut, stämning eller husrannsakningsorder.

Det kan bli nödvändigt att dela information för att undersöka, undvika eller gripa in angående misstänkta eller illegala aktiviteter, vilka inkluderar men inte begränsas till, bedrägeri, potentiella hot mot allmähetens säkerhet eller en persons fysiska säkerhet, brott mot Våra Användarvillkor, eller villkor som annars medges av lag.

Webnode reserverar sig också rätten att avslöja personlig information och/eller icke-personlig information som Webnode tror, i god tro, är lämplig eller nödvändig för att verkställa våra Användarvillkor, vidta försiktighetsåtgärder mot risk, för att undersöka och försvara Oss mot en Tredje parts krav eller anklagelser, för att assistera statliga brottsbekämpande organ, för att skydda Våra hemsidors, produkters och tjänsters säkerhet och integritet, samt för att utöva eller försvara Webnodes rättigheter, äganderätt och säkerhet för Våra anställdas, användares och andras rättigheter.

Dina val

Du kan, givetvis, avstå från att avslöja personlig information genom Webnodes hemsidor, i vilket fall Webnode kanske inte kan tillhandahålla dig specifika tjänster. Du kan uppdatera och korrigera din personliga profilinformation och e-postinställningar när som helst genom att besöka ditt kontos profilsida. Vänligen notera att mediafiler upplddade av Användare av Webnodes hemsidor inte kan tas bort och förblir föremål för Våra Användarvillkor.

För att skydda Vår integritet och säkerhet, vidtar vi rimliga åtgärder (så som att kräva ett unikt lösenord) för att verifiera Din identitet innan vi ger dig tillgång till din profil eller för att göra korrigeringar. Du är ansvarig för att hela tiden upprätthålla ditt unika lösenords och kontoinformations säkerhet.

Vårt antagande för Datasäkerhet

Webnode använder kommersiellt rimliga fysiska, ledande och tekniska skydd för att upprätthålla Din personliga informations integritet och säkerhet. Vi kan däremot inte försäkra eller garantera säkerheten för den information som du delar på Webnode, och du gör det på egen risk. När vi har mottagit informationen som du lämnat in, vidtar Webnode rimliga åtgärder för att säkerställa Våra systems säkerhet. Notera däremot att detta inte är en garanti att sådan information inte kan nås, avslöjas, ändras eller förstöras vid brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller ledande skydd.

Om det kommer till Webnodes kännedom att säkerhetsintrång skett, kan vi notifiera dig elektroniskt så att du kan vidta skyddande steg. Webnode kan skriva en varsel på Vår hemsida när en säkerhetsintrång skett. För att få en gratis varning om säkerhetsintrång (eller för att ta tillbaka ditt medgivande för att få elektronisk varsel) bör du kontakta Vår kundtjänstavdelning.

Ändringar och uppdateringar för denna Integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan revideras periodvis och detta kommer att synas genom datumet för "senast ändrad" som visas nedan. Vänligen besök denna sida igfen för att hålla dig underrättad om ändringar. Generellt använder vi endast Din personliga information på ovan beskrivet sätt i Integritetspolicyn med början då vi mottagit den personliga informationen som Du angivit. Din fortsatta användning av Webnodes hemsidor utgör Din överenskommelse med denna Integritetspolicy och samtliga framtida revideringar.

Feedback

Vänligen kontakta Webnode om du har några frågor eller kommentarer angående denna Integritetspolicy eller Webnodes hemsidor via e-post på: support@webnode.se

Senast ändrad, 02-03-2012.